Dimitrios CHALMOUKIS
Dimitrios CHALMOUKIS
Οικονομολόγος Ναυτιλιακών - ΜΒΑ Master
Θεσσαλονίκη, Greece

Μέλος της εθελοντικής ομάδας προώθησης & e_marketing της HellenicPROM-FileBank

• HellenicPROM • ΣΤΗΡΙΞΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. Υπηρεσίες Μηχανικών-Συμβολαιογράφων-Δικηγόρων-Φοροτεχνικών & Χρηματοοικονομικών Συμβούλων για την ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ.
• FileBank • ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΦΥΛΑΞΗ ΤΙΤΛΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Η HellenicPROM προσφέρει τις υπηρεσίες της σε ΟΛΟΥΣ όσους έχουν αποκτήσει ή θα αποκτήσουν Ιδιοκτησία στην Ελλάδα. Απευθύνεται στην Ελληνική Ομογένεια, τους Έλληνες που ζουν στην Ελλάδα και στους Αλλοδαπούς που έχουν ή θα αποκτήσουν Ιδιοκτησία στην Ελλάδα.

Report Dimitrios CHALMOUKIS