PEB Steel
PEB Steel
Luôn dẫn đầu ngành nhà thép tiền chế

PEB Steel là công ty thuộc tập đoàn PEB Group (Châu Âu) bắt đầu hoạt động tại Đông Nam Á từ năm 1994. Trong hơn 26 năm phát triển, PEB Steel đã tạo dựng uy tín vững chắc trong ngành xây dựng nhà thép tiền chế tại Việt Nam và nhiều quốc gia trên thế giới.
Website: https://pebsteel.com/vi/
Địa chỉ:
• Tầng 1, Saigon Finance Center
• 09 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM, 71007, Việt Nam.
SĐT: +842862990069

Report PEB Steel