kienvang247
kienvang247
Kiến Vàng 247 thuộc công ty Thành Tín 247
Công ty Kiến Vàng 247 at Kiến Vàng 247
Ho Chi Minh, Viet Nam

Kiến Vàng 247 thuộc công ty Thành Tín 247, thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực: cung ứng lao động, cung ứng nhân lực, cung cấp bốc xếp, dịch vụ vận tải, vận chuyển.
Thông tin liên hệ
Địa chỉ: 23 Lê Trọng Tấn, Sơn Kỳ, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
Hotline: 0903294567
Email: kienvang247.com.vn@gmail.com
Website: https://kienvang247.com.vn

#kienvang247 #cungunglaodong #bocxep
Report kienvang247