food-composter
food-composter
อาหารที่ไม่ควรใส่ลงไปเครื่องกำจัดเศษอาหาร มีอะไรบ้าง? at เครื่องกำจัดเศษอาหาร

อาหารที่ไม่ควรใส่ลงไปเครื่องกำจัดเศษอาหาร มีอะไรบ้าง?
อาหารที่ไม่ควรใส่ลงไปเครื่องกำจัดเศษอาหาร ได้แก่
1.ตะเกียบ
2.ช้อนส้อม
3.พลาสติก
4.เปลือกหอย
5.กระดาษ
6.กระดูก

Report food-composter