SƠN KENNY
SƠN KENNY
SƠN KENNY
Hồ Chí Minh, Viet Nam

KENNY là thương hiệu sơn ra đời vào năm 2011, có kinh nghiệm lâu năm trong việc sản xuất và thương mại các dòng sơn nước và sơn dầu trang trí, bột trét tường. #sonkenny

Report SƠN KENNY