Cloudfermi Tự động hóa thông minh
Cloudfermi Tự động hóa thông minh
Cloudfermi Tự động hóa thông minh
Cloudfermi Tự động hóa thông minh at Cloudfermi Tự động hóa thông minh
HoChiMinh, Viet Nam

Sản xuất thiết bị điện tử Tự động hóa Thông minh với giải pháp tuyệt vời cThings IoT giúp điều khiển tự động, thông minh, phân tán rất dễ, nhanh.

Sản xuất thiết bị điện tử Tự động hóa Thông minh với giải pháp tuyệt vời cThings IoT giúp điều khiển tự động, thông minh, phân tán, từ xa rất dễ, nhanh tính bằng giây. CloudFERMI thổi hồn vào thiết bị giúp thông minh hơn với nhiều lõi phần mềm cPLC Ladder, cTimer, cMesh,…sở hữu 100% bởi CloudFERMI.

425/38 Nguyễn Đình Chiểu, F5, Q3, TP.HCM

720000

905558423

#cloudfermi #smartautomation #cthingsiot #cthings

Report Cloudfermi Tự động hóa thông minh