Nguyễn Trọng Nghĩa
Nguyễn Trọng Nghĩa
Tận tâm chữa bệnh là sứ mệnh của tôi
PGS - BS Nguyễn Trọng Nghĩa at Tâm Minh Đường
Tp Hồ Chí Minh, Viet Nam

Hiện tại Phó giáo sư bác sĩ Nguyễn Trọng Nghĩa đang online , Click vào "Message Me" để trực tiếp đặt câu hỏi cho bác sĩ.

Report Nguyễn Trọng Nghĩa