Yaneerat.Ratchawadee
Yaneerat.Ratchawadee
Yamyam เว็บไซต์ที่ให้คำแนะนำและคำปรึกษาเกี่ยวกับการลดน้ำหนักฟรี

Yamyam เป็นเว็บไซต์สำหรับการลดน้ำหนัก มีแผนการลดน้ำหนักแบบครบวงจร รวมถึงแผนอาหาร และการออกกำลังกาย สามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เพื่อสนับสนุนการลดน้ำหนัก มีครูเวิร์คเบอร์ปรึกษาด้านอาหารและการออกกำลังกายได้ตลอดเวลา สามารถใช้เว็บไซต์ได้ฟรี

Yamyam เป็นเว็บไซต์ที่มีความง่ายในการใช้งาน รวมถึงสามารถเข้าถึงได้จากแอปพลิเคชั่นในโทรศัพท์มือถือ อีกทั้งยังมีฟีเจอร์ต่างๆ เช่นการบันทึกปริมาณแคลลอรี่ และการเชื่อมต่อกับเครื่องวัดน้ำหนัก ซึ่งช่วยในการติดตามความคืบหน้าในการลดน้ำหนักได้อย่างเป็นระบบ

Report Yaneerat.Ratchawadee